Tillystraat Maastricht

Aan de Tillystraat te Maastricht worden 75 woningen gesloopt om plaats te maken voor 87 nieuwbouwwoningen die beter aansluiten bij de marktbehoefte. Er worden oa 29 appartementen, 14 senioren woningen en 20 beleggingswoningen gerealiseerd. Bestemmingsplanwijziging is in gang gezet. Start bouw medio 2018. Sloopwerkzaamheden zijn gestart. 

IMG 8855