Tillystraat Maastricht

Aan de Tillystraat te Maastricht zijn 75 woningen gesloopt om plaats te maken voor 87 nieuwbouwwoningen die beter aansluiten bij de marktbehoefte. Er worden oa 29 appartementen, 14 senioren woningen en 20 beleggingswoningen gerealiseerd. 


Sloopwerkzaamheden zijn gestart. Het nieuwe bestemmingsplanwijziging is vastgesteld. Welstand is akkoord. Bouwwerkzaamheden zijn gestart. 

IMG 8855